Ninfra
Projectmanagement infra
Home

Ninfra (Niessen infra) verzorgt projectmanagement voor de voorbereiding en uitvoering van infrastructurele projecten (wegen, incl. bruggen en tunnels) in de breedte zin van het woord (begeleiding van voorbereiding t/m uitvoering, omgevingsmanagement, opstellen (D&B) contracten, risicomanagement, advisering, enz.)

25 jaar ervaring in voorbereiding en begeleiding infraprojecten (van fietspaden tot autowegen) waarvan laatste 15 jaar als overall senior projectleider.